W ciągu ostatnich lat poziom czytelnictwa w Polsce spadł na łeb, na szyję. Nie czytają dorośli, nie czytają dzieci, nie czyta już prawie nikt. Co może wyrosnąć z nieczytającego pokolenia? – tego nie wie nikt, ale psychologowie już wyciągają na światło dzienne niepokojące prognozy…

 

Ubogi język

 

Brak styczności z książkami powoduje, że dzieci obecnego pokolenia używają bardzo ograniczonego zakresu słownictwa. Tendencja ta jest niepokojąca, gdyż dzieci i młodzież ma problemy z wyrażaniem swoich myśli, uczuć i emocji. Ubogość słownictwa pogłębia dodatkowo styl pisania zawężonych i skrótowych wiadomości przez messengery.

 

Problemy z poprawnością językową

 

Książki powodują obcowanie z językiem literackim, poprawnym stylistycznie i ortograficznie. Czytanie powoduje kodowanie przez umysł zasad gramatyki, interpunkcji, ortografii. Dzieci pozbawione książek będą miał problem z poprawnym pisaniem. Nie będą w stanie sformułować pełnych zdań i będą robiły błędy wskutek nieobycia oka z prawidłowym zapisem słów.

 

Brak wyobraźni

 

Czytanie książek to fascynująca wędrówka, strona po stronie, z bohaterem. Przemierzanie tej drogi uczy dzieci koncentracji, cierpliwości i rozbudowuje jego wyobraźnię. Gotowe obrazy serwowane przez telewizję czy internet nie zastąpią roli, jaką pełni książka. To czytając tworzymy wyimaginowany świat, podążając za rozwojem akcji.  Wraz z rozwojem wyobraźni, dziecko nabywa zdolności myślenia kreatywnego i odkrywania zależności przyczynowo-skutkowych, a także przewidywania przebiegu przyszłych zdarzeń.

 

Ograniczona inteligencja

 

Książki bezdyskusyjnie rozbudzają inteligencje dziecka na wielu płaszczyznach. Oczytane dziecko będzie potrafiło wyrażać swoje emocje. Będzie ono także miało sporą wiedzę o świecie i możliwość przełożenia literackich historii na życiowe sytuacje. Koncentracja wyrobiona podczas czytania zaowocuje wynikami osiąganymi w nauce, nie tylko w zakresie języka polskiego, ale wielu dziedzin.

 

Zachowania niemoralne

 

Nie ukrywajmy –  treści ukazywane w internecie to cała masa niekontrolowanych obrazów i przekazów, z którymi musi się zmierzyć młody umysł. Jeżeli nie ma odpowiedniego podłoża wychowawczego – zwykle odbiera je bezkrytycznie. Tak rodzą się patologiczne zachowania i upadek moralności. Książki przemycają w sobie wartości dobre do budowania odpowiednich relacji społecznych. W bajkach czytanych dzieciom wygrywa zawsze dobro nad złem. Większość powieści z kanonów literatury polskiej i światowej także promuje dobre wzorce zachowania. Czytanie to element wychowania młodego człowieka i ukształtowania jego stosunku do dobra i zła, do innych ludzi.

 

Czytanie jako przyjemność

 

Świadomość pozytywnego wpływu, jaki ma na dzieci czytanie książek, powinna skłonić wszystkich rodziców do zachęcenia swoich dzieci do czytania. Pamiętajmy jednak, by nie robić tego pod presją kary czy konieczności. Spróbujmy spowodować, by dziecko sięgało po książkę samo i z przyjemnością. Przecież za strona tytułową otwiera się wspaniały, nieznany, pełen przygód świat.