W dzisiejszych czasach – kiedy to mamy stały dostęp do bardzo dużych dawek informacji z zakresu wszystkich dziedzin – tradycyjny model edukacyjny oparty na zapamiętywaniu ogromnych ilości tak zwanej ,,suchej” wiedzy teoretycznej przez uczniów zaczyna tracić rację bytu. W zamian tego coraz wierszą popularność zyskuje model edukacji oparty na nauce poprzez doświadczenie. Bardzo ważnym w procesie kształcenia dzieci i młodzieży staje się opanowanie oraz doskonalenie przez nich określonej wiedzy i umiejętności, stawianie właściwych pytań umożliwiających samodzielne odkrywanie nowej wiedzy, otwartość w kontaktach z uczniami zagranicznych szkół pozwalająca nie tylko podnieść i rozwinąć umiejętności językowe uczniów, ale także poznać kulturę innych krajów oraz otworzyć się na świat i otaczających ludzi – bez barier.

Takie podejście edukacyjne zostaje znacznie ułatwione dzięki metodzie STEM, której nazwa pochodzi od angielskich słów: Science, Technology, Engineering and Mathematics, czyli  Nauka, Technologia, Inżynieria i Matematyka i oznacza nowoczesne oraz interdyscyplinarne podejście do badań i innowacji występujących obecnie w szkołach.

 


Główne założenia metody edukacyjnej STEM

 

 

Wprowadzanie metody edukacyjnej STEM adresowane jest głównie do uczniów szkół podstawowych, gdyż jest to dosyć wczesny etap edukacji, podczas którego dzieci nabywają pewnych upodobań, ale także i uprzedzeń do niektórych dziedzin wiedzy – zwykle wynikają one z nieumiejętnego oraz nudnego prowadzenia lekcji z tych przedmiotów. Dlatego dzięki zastosowaniu metody edukacyjnej polegającej na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczenie możliwe jest zaszczepienie w dzieciach zapału do zdobywania wiedzy oraz chęci do praktycznej nauki. Dzięki STEAM możliwa jest także zmiana podejścia uczniów do przedmiotów ścisłych oraz matematyki.  To także pomoc oraz przygotowanie uczniów do właściwego odnalezienia się na rynku pracy jako absolwenci oraz praktyczne umiejętności poszukiwania zgodnej z wykształceniem, predyspozycjami oraz zainteresowaniami pracy. Metoda STEAM opiera się również na promowaniu współpracy międzynarodowej pomiędzy szkołami oraz budowaniu relacji i sieci kontaktów z przedsiębiorcami jako potencjalnymi – przyszłymi pracodawcami.

 

Efekty wynikające z zastosowania metody edukacyjnej STEAM

 

Wprowadzenie do systemu edukacji innowacyjnej metody STEAM oraz realizacja unijnych projektów w głównej mierze opartych na jej głównych założeniach pozwala osiągnąć szereg korzyści. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

 

  • zwiększenie motywacji do nauki przedmiotów ścisłych przez uczniów
  • podniesienie efektów oraz jakości kształcenia
  • dopasowanie kształconych umiejętności do wymogów współczesnego rynku pracy
  • rozwój kompetencji osobowych i obywatelskich wśród uczniów
  • wprowadzenie nowych form i metod nauczania
  • rozwijanie kreatywności oraz analitycznego myślenia wśród uczniów
  • otwarcie na współpracę oraz wymianę międzynarodową
  • rozwój umiejętności językowych w praktyce
  • nauka tolerancji i akceptacji dla odmienności wśród uczniów.